Partnerská zmluva Nádeje Mostár

Dňa 28.10.2011 počas Partnerských dní mesta Brezna Folklórny súbor Mostár z Brezna s Folklórnym súborom Nádeje z Paríža uzatvoril Zmluvu o partnerstve v ktorej sa oba kolektívy zaviazali k vzájomnej spolupráci.

My, folklórny súbor MOSTÁR a folklórny súbor NADEJE, uzatvárame po 33 rokoch priateľských vzťahov túto partnerskú zmluvu o vzájomnej spolupráci, zameranej na spoločné aktivity v oblasti uchovávania, rozvíjania a interpretácie tradičného ľudového umenia, zameranej na jeho šírenie a propagáciu v Európe, ako aj v iných krajinách sveta. Vyjadrujeme ochotu stretávať sa a naďalej rozvíjať tieto aktivity formou odovzdávania folklórnych tanečných a hudobných skúseností a zručností, formou vytvárania, organizovania i propagácie spoločných folklórnych hudobno-tanečných programov, predstavení a spoločenských podujatí. Vyjadrujeme snahu zintenzívniť vzájomnú spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni a šíriť takto na verejnosti myšlienku vzájomného porozumenia a obohacovania sa predovšetkým v oblasti ľudového umenia, ako aj myšlienku spolupráce medzi súborom MOSTÁR a súborom NADEJE.

Celú partnerskú zmluvu nájdete tu:

ZMLUVA TU.

 

 

Kto má meniny

včera : Kamil
dnes : Henrich
zajtra : Drahomír

Náhodná fotografia

foto_067.jpg